မေကြးတုိင္း၊ေအာင္လံျမိဳ႕နယ္ရြာမထုံးေက်းရြာရိွ MEOMA၏ Pilot Project ေျမပဲစုိက္ဧက၃၀.၅ဧက 28.10.2017 (တစ္လသားအရြယ္)ျမင္ကြင္းအေျခအေန

Image may contain: plant, sky, outdoor and nature

Image may contain: sky, outdoor and nature

Image may contain: grass, outdoor and nature

Image may contain: grass, sky, outdoor and nature

 

© 2017-2020 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper