ျမန္မာနဳိင္ငံဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္း၏ ဒုတိယPilot Project

ျမန္မာနဳိင္ငံဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္း၏ ဒုတိယPilot Project

(ဒုတိယ မ်ိဳးေျမပဲစံျပစိုက္ကြင္း) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေျမာင္ျမိဳ႕နယ္ ၊မရိုးကုန္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
ျမန္မာနဳိင္ငံဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ ဒုဥကၠဌ(၁) ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊CEC ကုိခင္ေမာင္ေအး နွင့္ ပညာရွင္ကုိေဝျမင့္ တုိ့သည္ (၂၉.၁၀.၂၀၁၇ )တြင္

* စိုက္ပ်ိဳးေျမ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္မႈ

* မ်ိဳးစမ္းသပ္ေရြးခ်ယ္မႈ

* ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစာခ်ဴပ္

* ေဆး၊ ေျမဆီ ကိစၥ

* စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာကိစၥ

* မ်ိဳးျပန္လည္ဝယ္ယူမည့္ကိစၥ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေက်းရြာအေရာက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ထုိင္ဝမ္နည္းပညာေဘာင္ေဖာ္အေစ့ခ် စံနစ္ျဖင့္မစုိက္ပ်ိဳးမီျကိဳတင္ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးခဲ႕ၾကပါသည္။

Image may contain: sky, cloud, outdoor and nature

Image may contain: sky, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

© 2017-2020 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper