ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေo: (၁/၂၀၁၈)

ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေo: (၁/၂၀၁၈)၊ ကို  ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁၆ရက္ေန႕၊ နံနက္(၉း၀၀)တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးကုန္သည္မ်ားႏ်ွင့္စက္မႈလက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္အသင္း ၊ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕ပါသည္။

Image may contain: 5 people, people sitting and indoor

Image may contain: 6 people, people smiling, people sitting and indoor

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

 

© 2017-2020 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper