ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနွစ္ CEC/EC မ်ားစာရင္း

( ၂၅.၂.၂၀၁၈ ပထမအၾကိမ္ အသင္းသားစံုညီႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ )

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

စဥ္

အမည္

ရာထူး

လုပ္ငန္းအမည္

တိုင္း/ျပည္နယ္

က။

ဦးကိုႀကီး

နာယက

ေအာင္ဇဋိလ

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္
(မႏၲေလးတိုင္း)

၁။

ဦးခင္စိုး

ဥကၠ႒

ဧရာဝတီ

ရန္ကုန္
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး)

၂။

ဦးထြန္းထြန္းဦး

ဒု – ဥကၠ႒(၁)

စိုးမိုးထြန္း

စစ္ကိုင္း
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၃။

ဦးသိန္းထြန္း

ဒု – ဥကၠ႒(၂)

မဂၤလာသန္း

မႏၲေလး
(မႏၲေလးတိုင္း)

၄။

ဦးတိုးၾကြယ္

ဒု – ဥကၠ႒(၃)

ေရႊျပည္သာ

ပခုကၠဴၿမိဳ႕
(မေကြးတိုင္း)

၅။

ဦးေအာင္ေရႊ

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

ေငြသဇင္မင္း

ရန္ကုန္
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး)

၆။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္

တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)

ကိုးသံုးလံုး

ျမင္းျခံ
(မႏၲေလးတိုင္း)

၇။

ေဒၚပိုက္ယဥ္စိုး

တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး(၂)

စိုး

မေကြး
(မေကြးတိုင္း)

၈။

ဦးေက်ာ္သူလြင္

တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး(၃)

ၿငိမ္းခ်မ္းသူ

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
(မႏၲေလးတိုင္း)

၉။

ဦးတင္ေအာင္ေက်ာ္

ဘ႑ာေရးမွဴး

ဇြဲ

ျပည္ျမိဳ႕
(ပဲခူးတိုင္း)

၁၀။

ဦးျမင့္ၾကည္

တြဲဖက္ ဘ႑ာေရးမွဴး

ေငြေတာင္

ေတာင္ၾကီး
(ရွမ္းျပည္နယ္)

၁၁။

ဦးထြန္းေဇာ္ေသာင္း

စာရင္းစစ္

သိန္းသန္းစိုး

ႀကံခင္း
(ဧရာဝတီတိုင္း)

၁၂။

ဦးေသာင္းေအး

တြဲဖက္စာရင္းစစ္

တိုးတက္ေအာင္

ျပည္ျမိဳ႕
(ပဲခူးတိုင္း)

၁၃။

ဦးတင္ေရႊ

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ပတၱျမား

ရန္ကုန္
(ရန္ကုန္တိုင္း)

၁၄။

ဦးၾကည္သာေမာင္ေမာင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေငြလမင္း

လွည္းကူး
(ရန္ကုန္တိုင္း)

၁၅။

ဦးဆန္းေအာင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေရႊေခတၱရာ

ျပည္ၿမိဳ႕
(ပဲခူးတိုင္း)

၁၆။

ဦးရန္မ်ိဳးႏိုင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ဦးႀကီးျမင့္ႏွင့္သားမ်ား

ျပည္ၿမိဳ႕
(ပဲခူးတိုင္း)

၁၇။

ဦးရဲဝင္း

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေတာင္ငူၿမိဳ႕
(ပဲခူးတိုင္း)

၁၈။

ဦးတာ

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေရႊဘိုၿမိဳ႕
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၁၉။

ဦးစန္းျမင့္ေမာင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ျမင္းမူၿမိဳ႕
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၂၀။

ဦးတင္ေအး

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

မံုရြာၿမိဳ႕
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၂၁။

ဦးတင္လိွုင္ခ်ို

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ႏိုင္

ဟသၤာတၿမိဳ႕
(ဧရာ၀တီတိုင္း)

၂၂။

ဦးမင္းႏိုင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

စိန္ေတာင္

ဟသၤာတၿမိဳ႕
(ဧရာ၀တီတိုင္း)

၂၃။

ေဒၚေအးေအးသန္း

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ရတနာ

ႀကံခင္းၿမိဳ႕
(ဧရာ၀တီတိုင္း)

၂၄။

ဦးေဌးေအာင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

အေမထြား

မေကြးၿမိဳ႕
(မေကြးတုိင္း)

၂၅။

ဦးေစာလွေဖ

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေရႊျခေသၤ့

မေကြးၿမိဳ႕
(မေကြးတုိင္း)

၂၆။

ဦးေအးခ်ိဳ

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
(ရွမ္းျပည္နယ္)

၂၇။

ဦးညြန္႔ဦး

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
(ရွမ္းျပည္နယ္)

၂၈။

ဦးဆန္းထြန္းလြင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

စိန္လမင္း

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္
(မႏၱေလးတိုင္း)

၂၉။

Dr ေဇာ္လင္းၾကည္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ဓူဝံ

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္
(မႏၱေလးတိုင္း)

၃၀။

ဦးညြန္႔ေအာင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ညိမ္းျမျမ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
(ရွမ္းျပည္နယ္)

၃၁။

ဦးခင္ေမာင္ေအး

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၃၂။

ဦးဝင္းေက်ာ္ေအာင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
(ရွမ္းျပည္နယ္)

၃၃။

ေဒၚဇင္ဇင္သင္းေက်ာ္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေရႊႏွင္းဆီ

ဟသၤာတ
(ဧရာဝတီတိုင္း)

အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား

စဥ္

အမည္

ရာထူး

လုပ္ငန္းအမည္

တိုင္း/ျပည္နယ္

၃၄။

ဦးသန္းလြင္

အလုပ္အမႈေဆာင္

အာရွသား

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္
(မႏၱေလးတိုင္း)

၃၅။

Dr ပိုင္ဆက္

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေရဦး

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္
(မႏၱေလးတိုင္း)

၃၆။

ဦးယဥ္မိုးေအာင္

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေအာင္မဂၤလာ

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕
(မႏၱေလးတိုင္း)

၃၇။

ဦးခင္ေမာင္သန္း

အလုပ္အမႈေဆာင္

ဧဝရတ္

ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕
(ပဲခူးတိုင္း)

၃၈။

ဦးေဝလင္း

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေခတၱရာ

ျပည္ၿမိဳ႕
(ပဲခူးတိုင္း)

၃၉။

ဦးစိုင္းေမာင္ေမာင္

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေရနီၿမိဳ႕
(ပဲခူးတိုင္း)

၄၀။

ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း

အလုပ္အမႈေဆာင္

ကေလးၿမိဳ႕
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၄၁။

ဦးထြန္းေငြ

အလုပ္အမႈေဆာင

ကေလးၿမိဳ႕
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၄၂။

ဦးခင္ေမာင္ညိဳ

အလုပ္အမႈေဆာင္

ကသာၿမိဳ႕
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၄၃။

ဦးထြန္းဦး

အလုပ္အမႈေဆာင္

 ေရြွရတနာ

မႏၱေလးျမိဳ႕
(မႏၱေလးတိုင္း)

၄၄။

ဦးေဇာ္မင္းထိုက္

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕
(ရွမ္းျပည္နယ္)

၄၅။

ဦးေမာင္ေမာင္ေထြး

အလုပ္အမႈေဆာင္

စိန္သီဟ

ဟသၤာတၿမိဳ႕
(ဧရာ၀တီတိုင္း)

၄၆။

ဦးေရႊဝင္းထြန္း

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေရႊယာေျမ

ဆင္ျဖဴကၽြန္း
(မေကြးတုိင္း)

၄၇။

ကိုမ်ိဳးေဇာ္

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေအာင္ခ်မ္းသာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
(ရွမ္းျပည္နယ္)

၄၈။

ဦးေအာင္မ်ိဳး

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေစတနာမြန္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
(ရွမ္းျပည္နယ္)

၄၉။

ဦးေက်ာ္ျမင့္

အလုပ္အမႈေဆာင္

ဇင္ေယာ္

မိတၳီလာၿမိဳ႕
(မႏၱေလးတိုင္း)

၅၀။

ဦးေဇာ္ႏိုင္ဦး

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေရႊျခေသၤ့

ဟသၤာတၿမိဳ႕
(ဧရာ၀တီတိုင္း)

၅၁။

ဦးဝင္းထြန္း

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေကာင္းသန့္

မေကြးျမိဳ့
(မေကြးတိုင္း)

၅၂။

ဦးေဇာ္ေဇာ္လတ္

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေအာင္ျမင့္မိုရ္

ေရနံေခ်ာင္းျမို႕
(မေကြးတိုင္း)

၅၃။

ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္

အလုပ္အမႈေဆာင္

မိဘဂုဏ္

မေကြးျမိဳ့
(မေကြးတိုင္း)

၅၄။

ဦးေက်ာ္လြင္

အလုပ္အမႈေဆာင္

ျမေရြွစင္

မေကြးျမိဳ့
(မေကြးတိုင္း)

၅၅။

ဦးစိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေတာင္ၾကီးျမိဳ့
(ရွမ္းျပည္နယ္)

၅၆။

ဦးထြန္းထြန္း

အလုပ္အမႈေဆာင္

စိန္ဆီစက္

မံုရြာျမိဳ့
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၅၇။

ဦးေမာင္ေမာင္တူး

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေရြွပင္ဆီစက္

မံုရြာျမိဳ့
(စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၅၈။

ဦးသားပု

အလုပ္အမႈေဆာင္

ေတာင္ၾကီးျမိဳ့
(ရွမ္းျပည္နယ္)

© 2017-2020 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper